PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023

El Pla d’Acció Municipal (PAM) és una eina que s’elabora a l’inici de cada mandat i estableix els eixos estratègics, els objectius i les actuacions de l’acció del govern. És, per tant, el full de ruta municipal d’allò que es desenvoluparà durant els anys de legislatura.
Aquest pla s’acostuma a elaborar a nivell intern de l’Ajuntament, però nosaltres volem incorporar la participació de la ciutadania en la seva construcció per tal de tenir en compte també les seves prioritats per al municipi

AGENDA:

SESSIÓ DE RETORN

10 de desembre

PRIORITZACIÓ DE LES PROPOSTES
Del  14 de setembre al 11 d’octubre
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

 

Del 9  de març al 15 d’abril

SESSIÓ DE DIAGNOSI

 

Dia: 27 de febrer

Hora: 19:30

Lloc: Centre Cultural Serè

Com podem participar?

  • En primer lloc, informant-nos a la sessió informativa.
  • Participant a la sessió de diagnosi dirigida a la Taula d’entitats i a la ciutadania en general.
  • Fent propostes a través dels formularis en paper i digitals que es facilitaran a tota la ciutadania.
  • Prioritzant les propostes validades per la comissió tècnica a través del web del procés.

QUINS SÓN ELS EIXOS ESTRATÈGICS?

1 UN POBLE EFICIENT I SOSTENIBLE

Millorant la gestió dels residus, fomentant l’eficiència energètica i millorant la gestió de l’aigua.

2 UN POBLE ACCESSIBLE, SEGUR I AMABLE

Augmentant la seguretat viària, millorant la mobilitat i fent de les Borges del Camp un poble més accessible i amable.

3 UN POBLE AMB OPORTUNITATS FORMATIVES I ECONÒMIQUES

Potenciant la formació continuada de la població i treballant per al desenvolupament econòmic.

4 UN POBLE VIU, ACTIU I SALUDABLE

Potenciant l’esport, protegint la salut de la població, protegint i donant valor al patrimoni municipal i fomentant una educació de qualitat i accessible.

5 UN POBLE PARTICIPATIU PER A TOTHOM I AMB UNA GESTIÓ TRANSPARENT

Millorant la convivència, fomentant la igualtat, potenciant la participació ciutadana i fent més accessible i transparent l’administració pública.

COM FAREM EL PAM?