PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023

Qüestonari d’avaluació del procès PAM Borges del Camp

PAM de les Borges del Camp DEFINITIU

Proposta ampliada amb les aportacions recollides del procès

Informe de la priorització de les propostes 

Informe validació propostes PAM Borges del Camp

Butlleta priorització propostes

Informe sessió diagnosi PAM Borges del Camp

Sessió de presentació del PAM de Les Borges del Camp

Proposta inicial de PAM de Les Borges del Camp

Guia participació PAM Borges del Camp 

Tríptic difusió PAM Borges del Camp